İthalat; Yurt dışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır ve ihracatın karşıtı olarak da tanımlanabilir. Dış ticaret verilerinin en önemli başlıklarından biri olan ithalat, ihracatla beraber bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur.

Birinci Gümrük Müşavirliği olarak ;

  • İthal edilecek eşya ile ilgili ön çalışma yapılması (kota,gözetim,standardizasyon, sair kısıtlama ve ön izinlerin tespiti)
  • Eşya ile ilgili G.T.İ.P. tespiti
  • Ordino ve banka evraklarının alınması
  • Orijinal tasdikli ilgili belgelerin tasnifinin yapılarak operasyon departmanına teslimi
  • Uygun rejimin tatbiki (Dahilde İşleme Rejimi,Antrepo Rejimi v.b.)
  • Gümrük onay ve eşyanın muayenesinin yapılması
  • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat ve vergilerin ödemelerinin yapılması
  • Eksiklik,hasar veya hata durumunda tutanakların tutulması ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesi
  • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi
  • Evrak teslim formu ile evrakların müşteriye süratle teslimini gerçekleştirmekteyiz.