T.C. GÜMRÜKLERİ BAŞ MÜDÜRLÜKLERİNE BAĞLI
GÜMRÜKLER İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 • Vekaletname (Aslı)
 • Ticaret Sicil Gazetesi 
 • İmza Sirküleri 
 • Vergi Dairesi Yazısı 
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi 
 • TC Kimlik No Bulunan Nüfus Cüzdanı (Fotokopi)
 • Vergi Levhası (Fotokopi)
 • KEP Adresi. (KEP uzantılı  mail adresi)
 • Kaşe

İHRACAT EVRAK DÖKÜMANI

 • Resmi Türkçe fatura (E-Fatura – E-Arşiv)
 • Avrupa topluluğuna yönelik ihracatlarda ATR (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Anlaşmalı ülkeler için EUR1 belgesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Diğer ülkeler için Menşe Şahadetnamesi (Tarafımızdan düzenlenir)
 • Peşin ödeme şeklinde yapılan ihracatta Döviz Alım Belgesi (Bankanız tarafından düzenlenir)
 • Özel evrak gerektiren ihraç eşyalar için Kontrol Belgesi, Ziraat Raporu
 • Sağlık Raporu, Fimugasyon Raporu V.B. istek doğrultusunda tarafımızdan alınır.
 • İhracatın gerçekleştirilmesi için göndermek istediğiniz malın bağlı bulunduğu İhracatçılar Birliğine üyelik (Tarafımızdan üyelik yapılır)
 • Dahilde İşleme belgesine dayalı ihracatta belgelerin
 • İthal edilen eşyanın İhracatında İthalat ta ait tek idari belge ve ekleri

İTHALAT EVRAK DÖKÜMANI

 • İthal eşyaya ait orjinal fatura
 • İthal eşya ya ait gümrük kıymet bildirim formu (Tarafımızca hazırlanır)
 • Sigorta poliçesi (İşlem F.O.B. veya CF ise)
 • Navlun faturası
 • Banka transfer dekontu veya % KKDF
 • Ordino
 • Konişmento
 • Çeki Listesi
 • Sanayici Taahhütname , Bakım onarım belgesi (Özel evrak gerektiren mallarda)
 • Avrupa dan ithal edilecek mallardan ATR veya EUR1 belgesi

Vekaletname örneğine buradan ulaşabilirsiniz.